Salafizmas prieš musulmonų broliją

Musulmonų broliją įsteigė Hassanas Al Bana 1928 m. Pagrindinė mintis buvo suformuoti islamo politinę partiją, kurios tikslas buvo suformuoti taikiai idealizuotą islamo visuomenę. Pagrindinė idėja buvo įkurti mečetę, mokyklą ir sporto bazę įvairiuose Egipto miestuose. vėliau, siekiant islamo visuomenės tikslo, dėmesys buvo nukreiptas nuo taikių prie smurtinių. Šis žiaurus segmentas buvo pirminės organizacijos dalis ir pirmaisiais metais buvo vykdomas slapta. Vėliau šeštajame ir šeštajame dešimtmečiuose jai vadovavo Syed Qutb. Tariamai Syedo Qutbo rašymas paskatino daugelio musulmonų teroristinių grupių kilimą. 1950 m. Musulmonų brolija susidūrė su Egipto vyriausybe, tačiau Husni Mubarako valdymo laikais musulmonų brolija palaikė šią taisyklę. Neseniai, 2011 m., Jie sudarė politinę partiją pavadinimu Laisvė ir teisingumas, siekdami atstovauti Egipto gyventojams. Jis ėmėsi islamo viešpatavimo, kuris būtų tolerantiškas kitoms religijoms ir neprieštarautų politiniam moterų atstovavimui kabinete. Be to, partija rodo paramą laisvosios rinkos kapitalizmui ir taiko nacionalistinį požiūrį į šalies valdymą.

„Al Nour“ partija, turinti savo „Salafi“ ideologiją, meta iššūkį Musulmonų brolijai prie Egipto politinių sienų. Salafizmas yra musulmonų puritonų ideologija, iš esmės prieštaraujanti politinio įsitraukimo koncepcijai, tačiau laikui bėgant jis vis labiau įsitraukė į politinę veiklą Viduriniuose Rytuose, ypač pastaruoju metu Egipte. Salafizmo įkūrėjai, nepriklausomai nuo to, ar patys ginčytini mokslininkai, ar jų veikėjai buvo Ibn Taymiyya (XIII a.), Jo studentas Ibn al-Qayyim ir al-Dhahabi, Ibn `Abd al-Wahhab Najdi ir jo pasekėjai, pavyzdžiui, Bin Baz, Uthaymin, Albani. ir tt Salafizmas ideologijoje panašus į vahabizmą, kuris yra dominuojanti Saudo Arabijos valdančiosios vyriausybės ideologija. „Naur“ partija, vadovaudamasi „Salafi“ idėjomis, turi labai konservatyvų požiūrį į Egipto valdymą ir daugiausia dėmesio skiria griežtų islamo šariato įstatymų įgyvendinimui. Jie pabrėžia, kad šariato įstatymai turėtų būti pagrindinis Egipto teisės aktų šaltinis ir, jų manymu, yra mažiau liberalūs, palyginti su Musulmonų brolijos partija. Nors salafiai aktyviai veikia Egipte, tačiau, skirtingai nei musulmonų brolija, jie nėra išskirtiniai Egiptui. Salafizmas išaugo ir krito Irake, o jo reikšmingumas sekė Saudo Arabijoje ir kitose musulmoniškose šalyse.

Pagrindiniai skirtumai:

1. Musulmonų brolija yra XX amžiaus ideologinis judėjimas, o salafizmas - XIII amžiaus idėja.
2. Musulmonų brolija turėjo būti politinė partija, o salafizmo tikslas buvo atskirti religiją nuo politikos.
3. Musulmonų brolija turi segmentą, kuris yra smurtinis, kitaip tai yra taikus judėjimas. Nors salafizmas yra ideologiškai panašus į vahabizmą, kuris, kaip žinoma, yra netolerantiškas ir dažnai smurtaujantis.
4. Musulmonų brolija yra sutelkta Egipte, o salafizmas plinta visame musulmonų pasaulyje, nors neseniai tapo aktyvus Egipto politikoje.
5. Salafizmas yra mažiau tolerantiškas ir daug laisvesnis požiūris į valdymą, palyginti su musulmonų brolija.
6. Musulmonų brolija yra su religine idėja, tačiau judėjimas laikosi nacionalistinio požiūrio į Egipto valdymą. Kita vertus, pagrįstas salafizmas turi grynai religinę valdymo kryptį.

Nuorodos