Neracionalūs ir racionalūs skaičiai

Racionalusis skaičius ir neracionalusis skaičius yra realieji skaičiai. Abi yra vertės, kurios žymi tam tikrą kiekį išilgai tam tikro tęstinumo. Matematika ir skaičiai nėra kiekvieno arbatos puodelis, todėl kartais kai kuriems atrodo painu atskirti, kuris iš jų yra racionalus, o kuris - neracionalus.

Racionalus skaičius

Racionalusis skaičius iš tikrųjų yra bet kuris skaičius, kuris gali būti išreikštas dviejų skaičių x / y dalimis, kai y arba vardiklis nėra lygus nuliui. Kadangi vardiklis gali būti lygus vienetui, galime daryti išvadą, kad visi sveikieji skaičiai yra racionalusis skaičius. Žodis racionalus iš pradžių buvo kilęs iš žodžio santykis, nes vėlgi jie gali būti išreikšti santykiu x / y, atsižvelgiant į tai, kad abu yra sveikieji skaičiai.

Iracionalus skaičius

Neracionalūs skaičiai, ką gali reikšti jo pavadinimas, yra tie skaičiai, kurie nėra racionalūs. Negalite parašyti šių skaičių trupmena; nors galite rašyti dešimtosios formos. Neracionalūs skaičiai yra tie tikrieji skaičiai, kurie nėra racionalūs. Neracionalių skaičių pavyzdžiai: aukso santykis ir kvadratinė šaknis iš 2, nes visų šių skaičių negalima išreikšti trupmena.

Skirtumas tarp neracionalių ir racionalių skaičių

Čia yra keletas skirtumų, kuriuos reikėtų sužinoti apie racionalius ir neracionalius skaičius. Pirma, racionalieji skaičiai yra skaičiai, kuriuos galime užrašyti kaip trupmeną; tie skaičiai, kurių negalime išreikšti kaip trupmenos, vadinami neracionaliais, kaip ir pi. Skaičius 2 yra racionalus skaičius, tačiau jo kvadratinė šaknis nėra. Neabejotinai galima sakyti, kad visi sveikieji skaičiai yra racionalūs skaičiai, tačiau negalima sakyti, kad visi ne sveikieji skaičiai yra neracionalūs. Kaip minėta pirmiau, racionalieji skaičiai gali būti rašomi trupmenomis; tačiau ji taip pat gali būti rašoma kaip dešimtainė. Neracionalūs skaičiai gali būti rašomi dešimtainiais skaičiais, bet ne trupmenomis.

Pažvelgus į tai, kas išdėstyta aukščiau, galima atsikvėpti, kaip įsisavinti skirtumą tarp šių dviejų.

Trumpai: • Visi sveikieji skaičiai yra racionalūs skaičiai; bet tai nebūtinai reiškia, kad visi ne sveikieji skaičiai yra neracionalūs. • Racionalieji skaičiai gali būti išreikšti tiek trupmenomis, tiek dešimtainėmis dalimis; neracionalūs skaičiai gali būti išreikšti dešimtainėmis, bet ne trupmenomis.